NORMATIVA DO DÍA 21 DE XUÑO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 21 DE XUÑO (150)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRRITORIAL Y M,EMORIA DEMOCRÁTICA

Declaración de inconstitucionalidad.- Resolución de 21 de mayo de 2024, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 9 de mayo de 2024, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 1/2024, de 11 de enero, de la calidad alimentaria de Galicia.

DOG 21 DE XUÑO (120)

III. ANUNCIOS

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Acordo.- RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo do 9 de maio de 2024, da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, en relación coa Lei 1/2024, do 11 de xaneiro, da calidade alimentaria de Galicia.

CONSELLERIA DO MEDIO RURAL

Modificación regulamento Ternera Gallega.- ORDE do 12 de xuño de 2024 pola que se modifica a Orde do 23 de xuño de 2017 pola que se aproba o Regulamento das indicacións xeográficas protexidas Ternera Gallega e Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia e do seu consello regulador común e se nomea o consello regulador provisorio.

CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- ACORDO do 31 de maio de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Cambre (expediente IN407A 2022/224-1).

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2024, da Dirección Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada ampliación de potencia CTI Portela e substitución de apoio, no concello das Neves, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2023/168-4).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 10 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Pontevedra, polo que se comunica a convocatoria para o pagamento dos prezos xustos acordados polo Xurado de Expropiación de Galicia para os bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada reforma LMTA LAL803 en Castelo, Cepeiras, Candelas e Erbo de Arriba, no concello de Lalín.

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 11 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Pontevedra, polo que se comunica a convocatoria para o pagamento dos prezos xustos acordados polo Xurado de Expropiación de Galicia para os bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS e CT A Carballeira, no concello de Pontevedra.

CMVMC.- ANUNCIO do 11 de xuño de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 30 de maio de 2024, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común de Vilanova, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilanova, no concello da Veiga.

BOP A Coruña 21 DE XUÑO (120)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria Pyme Sostenible.- La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña informa de la Convocatoria Pública de ayudas

para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Pyme Sostenible, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

BOP PONTEVEDRA 21 DE XUÑO (121)

Consejo Regulador Rias Baixas.- PROPOSTA BAIXA VITICULTORES POR VULNERACIÓN DO ARTGO 18.3 DEL REGULAMENTO DA D.O. RIAS BAIXAS

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias