NORMATIVA DO DÍA 27 DE XUÑO DE 2024

-Convocatoria subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega -Convocatoria subvencións dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia da Coruña para a realización de actividades de promoción económica -Convocatoria subvencións dirixidas a cooperativas agrogandeiras da provincia de pontevedra para investimentos

BOE 27 DE JUNIO (155)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.– Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

DOG 27 DE XUÑO (124)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Convocatoria.- ORDE do 14 de xuño de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento IN201G).(EXTRACTO)

CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Concesións.- RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para 2024-2025 (código de procedemento MR237B).

IV. ANUNCIOS

CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 12 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, polo que se notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Bóveda (expediente IN407A 2023/102-2).

CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

Rexistro de masas.- ANUNCIO do 12 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dun monte situado na provincia de Lugo.

Concentración parcelaria.- ANUNCIO do 12 de xuño de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, polo que se emprazan propietarios da zona de concentración parcelaria de Xanceda (Mesía-A Coruña) para seren notificados por comparecencia dunha resolución que modifica o acordo de concentración da zona.

CMVMC.- ANUNCIO do 12 de xuño de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento do monte da Comunidade de Mirandela, no concello de Castroverde (expediente 89_79/5DES_2020).

CMVMC.- ANUNCIO do 13 de xuño de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 11 de xuño de 2024, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Val do Dorno, Montemiau, Costa dos Marcos, Costa do Muíño Novo e Outeiro d'Almorzo e o de Coto de Trellerma, no concello de Toén.

CMVMC.- ANUNCIO do 13 de xuño de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 12 de xuño de 2024, relativa á solicitude de deslindamento formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Comunal de Nocelo con Baldriz, e o de Coto das Mercedes, nos concellos de Sarreaus e Cualedro.

BOP CORUÑA 27 DE XUÑO (123)

CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

SERVIZO DE ENRXIA E MINAS

Instalación eléctrica.- 2024/4487 Acordo de información pública da solicitude de outorgamento de autorización dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no termo municipal de Ribeira (expediente IN407A 2024/046-1)

Instalación eléctrica.- 2024/4489 Acordo de información pública da solicitude de outorgamento de autorización dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no termo municipal de Arteixo (expediente IN407A 2024/077-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIOÓN DE RECUROSS HUMANOS. SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

Convocatoria.- 2024/4543 Bases reguladoras do programa de subvencións dirixido a concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia da Coruña para a realización de actividades de promoción económica durante o ano 2024 (DP0043)

BOPPO 27 DE XUÑO (125)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Convocatoria.- bases reguladoras de subvencións dirixidas a cooperativas agrogandeiras da provincia de pontevedra para investimentos durante o exercicio 2024.(Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias