NORMATIVA DO DIA 3 DE XULLO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOG 03 DE XULLO (128)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- ORDE do 27 de xuño de 2024 pola que se modifica a Orde do 11 de decembro de 2023 pola que se regula o Plan de rehabilitación de camiños de zonas de concentración ou reestruturación parcelaria 2023-2024 de mellora de camiños municipais de zonas de concentración ou reestruturación parcelaria rematadas, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR101L).

IV. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalacións eléctricas no concello de Bande (expediente IN407A 2024/031-3).

Instalación eléctrica.- ANUNCIO do 18 de xuño de 2024, da Dirección Territorial da Coruña, polo que se notifica a resolución de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Outes (expediente IN407A 2022/374-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- ANUNCIO do 21 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Ourense, de notificación do inicio dun trámite de audiencia, en relación co expediente de reestruturación parcelaria da zona de Mourazos-Tamagos-Tamaguelos (Verín-Ourense).

Concentración parcelaria.- ANUNCIO do 21 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Ourense, de notificación da resolución de modificación do acordo en relación co expediente de reestruturación parcelaria da zona de Quins (Melón-Ourense).

AXENCIA GALEGA DE VIVENDA E SOLO

Banco de terras.- ANUNCIO do 21 de xuño de 2024 polo que se notifica o trámite de audiencia, adaptación á Lei 11/2021, e a proposta de resolución con resolución sobre a adaptación da incorporación de predios ao Banco de Terras.

BOP CORUÑA 03 DE XULLO (127)

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA-SERVIZO DE ENERXIA E MINAS

Instalación eléctrica.- Resolución do 14 de xuño do 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización admtva.previa,construción e DUP,en

concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2024/024-1)

Instalación eléctrica.- Resolución do 13 de xuño de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente IN407A 2023/556-1)

Instalación eléctrica.- Resolución do 13 de xuño de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2024/186-1)

Instalación eléctrica.- Resolución do 14 de xuño de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2024/038-1)

Instalación eléctrica.- Resolución do 27 de xuño de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Miño (expediente IN407A 2023/422-1)

BOP LUGO 03 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

SERVIZO DE ENERXIA E MINAS

Instalación eléctrica.- ACORDO do 19 de xuño do 2024 da Dirección Territorial de Lugo, polo que se anuncia o levantamento das

actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Sarria.

Instalación eléctrica.- ACORDO do 20 de xuño do 2024 da Dirección Territorial de Lugo, polo que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Quiroga.

Instalación eléctrica.- ACORDO do 20 de xuño do 2024 da Dirección Territorial de Lugo, polo que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Quiroga.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias