NORMATIVA DO DÍA 5 DE XULLO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 05 DE XULLO (130)

III. OUTRAS DISPOSICIONS

FONDO GALEGO DE GARANTIA AGRARIA

Resolución PAC 2022.- RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2024 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) relativas aos pagamentos directos á agricultura e gandaría reguladas na Orde do 21 de xaneiro de 2022.

CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Bóveda (expediente IN407A 2023/102-2).

Instalación eléctrica.- RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2024, da Dirección Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Monforte de Lemos (expediente IN407A 2023/51-2).

CONSELLERIA DE MEDIO RURAL

CMVMC.- EDICTO do 25 de xuño de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado O Picouto dos Corvos, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Fragoso, no concello de Castrelo de Miño.

BOP CORUÑA 05 DE XULLO (128)

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA-SERVIZO DE ENERXIA E MINAS

Instalación eléctrica.- 2024/4679 Acordo do 1.7.2024, de información pública da solicitude de outorgamento de autorización dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Curtis (expediente IN407A 2024/043-1)

Instalación eléctrica.- 2024/4680 Resolución do 1.7.2024 de autorización administrativa previa e de construción e declaración de utilidade pública dunha instalación de distribución eléctrica no concello no concello da Laracha (expediente IN407A 2024/017-1)

Instalación eléctrica.- 2024/4715 Resolución de 28 de xuño de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Santiago (expediente IN407A 2024/131-1)

BOP LUGO 05 DE XULLO

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Reserva da Biosfera.- Aprobación definitiva do plan de xestión da Reserva da Biosfera os Ancares Lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá 2024-2034.

Reserva da Biosfera.- Aprobación definitiva do plan de xestión da Reserva da Biosfera Terras do Miño 2024-2034

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias