NORMATIVA DO DÍA 08 DE XULLO DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 08 DE XULLO (131)

III. OUTRAS DISPOSICIONS

CONSELLERIA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

Resolución axudas.- RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2024 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 22 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A).

BOP CORUÑA 08 DE XULLO (130)

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA-SERVIZO DE ENERXIA E MINAS

Instalación eléctrica.- Resolución de 1 de xullo de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización admtva. previa, construción e DUP, en

concreto, da instalación de distribución eléctrica no C. de Mazaricos (expediente IN407A 2023/69-1)

Instalación eléctrica.- Resolución de 1 de xullo do 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción

dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oza-Cesuras (expediente IN407A 2024/28-1)

Instalación eléctrica.- Resolución de 1 de xullo de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización admtva. previa, construción e DUP, en

concreto, da instalación de distribución eléctrica no C. de Negreira (expediente IN407A 2022/266-1)

Instalación eléctrica.- Resolución de 1 de xullo de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización admtva. previa, construción e DUP, en

concreto, da instalación de distribución eléctrica no C. de Negreira (expediente IN407A 2022/266-1)

Instalación eléctrica.- Resolución do 1 de xullo de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción

dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ortigueira (expediente IN407A 2024/29-1)

Instalación eléctrica.- Resolución do 1 de xullo de 2024 da Dirección Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización admtva. previa, construción e DUP, en

concreto, da instalación de distribución eléctrica no C. de Trazo (expediente IN407A 2022/252-1)

BOP LUGO 08 DE XULLO (157)

XUNTA DE GALICIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO

Instalación eléctrica.- ACORDO do 20 de xuño de 2024 da Dirección Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2023/125-2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias