Convenio de colaboración coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural-AGADER

Fomento da recuperación da terra agraria de Galicia

UNIÓNS AGRARIAS – UPA é colaboradora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ao abeiro do artigo 17.2 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, coa intención de realizar distintas funcións previstas no artigo 17.3 da citada lei, como son:

 1. Acompañamento e orientación a persoas mozas que se incorporen á actividade agraria, con accións de información, sensibilización, capacitación e asesoramento.
 2. Asesoramento e acompañamento a iniciativas de solicitude de polígonos agroforestais ou actuacións de xestión conxunta e de dinamización e mobilización de terras.
 3. Vixilancia sobre a existencia de terras en abandono ou infrautilización, e, en especial, a notificación desta circunstancia á correspondente xefatura territorial.
Durante as anualidades 2021 e 2022  UNIÓNS AGRARIAS – UPA realizará actuacións que faciliten a execución destas funcións, concretamente orientadas a:

A LEI 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, ten como finalidade a recuperación das terras agrarias de Galicia para uso agrícola, gandeiro e forestal.

Ten por obxecto establecer o marco xeral para a xestión da terra agroforestal, a súa ordenación de usos, a prevención e a loita contra o seu abandono, o fomento da súa recuperación e a incorporación de persoas mozas á actividade agraria, co fin de garantir a sustentabilidade do sector agroforestal.

Os instrumentos dos que dispón a Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia son as seguintes:

 • Instrumentos de ordenación
 • Instrumentos de planificación
 • Instrumentos de mobilización
 • Instrumentos de recuperación
 • Instrumentos de fomento: medidas fiscais e financeiras

 

Emprende no rural e recupera as terras de Galicia!

Para máis información achégate ás nosas oficinas!

Fichas Técnicas

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

 • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
 • Axudas de 2.000 €
 • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias