Normativa

NORMATIVA DO DÍA 12 DE XANEIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DÍA 10 DE XANEIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DÍA 6 DE XANEIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DÍA 5 DE XANEIRO DE 2023

Axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre.
Axudas aos custos derivados da instalación de valados fixos como medida de prevención dos danos que poida ocasionar o lobo.

NORMATIVA DO DÍA 3 DE XANEIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DÍA 2 DE XANEIRO DE 2023

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DÍA 31 DE DECEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DIA 30 DE DECEMBRO DE 2022

Publicación do “Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030” e da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 asi como a Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

NORMARTIVA DO DIA 29 DE DECEMBRO DE 2022

Publicación del paquete normativo que regula la nueva PAC. Publicación de la renta de referencia para el año 2023. Uso sostenible de los fitosanitarios. Ordenación de granjas bovinas. Nutrición sostenible de suelos agrarios. Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agrarias

NORMATIVA DO DIA 28 DE DECEMBRO DE 2022

Publicación de las decisiones adoptadas en 2022 por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de restricciones a las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación en el ámbito de las DOPs que se ubiquen en su territorio para 2023, 2024 y 2025.
Publicación de la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional.

NORMATIVA DO DIA 27 DE DECEMBRO DE 2022

Publicación das convocatorias para axudas aos investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, así como a de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, ambas para o ano 2023

NORMATIVA DO DÍA 26 DE DECEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

NORMATIVA DO DÍA 24 DE DECEMBRO DE 2022

Publicación da Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias