Quen somos

Que é UNIÓNS AGRARIAS – UPA

 

 

 

 

UNIÓNS AGRARIAS-UPA  é unha Organización Profesional Agraria de ámbito nacional galego legalmente constituída ao amparo da Lei 19/77, do 1 de abril, e do Decreto 873/77, do 22 de abril; sen ánimo de lucro, autónoma e independente dos partidos políticos e das administracións públicas, e rexida unicamente pola vontade dos seus asociados e asociadas.

Unións Agrarias-UPa está integrada organicamente a nivel estatal na Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), asumindo os seus principios e estatutos.

Na actualidade conta con 31 oficinas comarcais no ámbito da Comunidade Autónoma maila Sede Central, co obxecto de alcanzar un mellor cumprimento dos seus fins, prestar unha atención suficiente e especializada a todos aos seus asociados e asociadas e aplicar as resolucións e directrices dos seus órganos representativos.

CONGRESO NACIONAL GALEGO

O Congreso Nacional Galego é o órgano supremo de UNIÓNS AGRARIAS-UPA. Nos congresos establécense as liñas xerais de actuación, ademais de elixir a Comisión Executiva Nacional Galega.

 

O 12 de marzo de 2021 Unións Agrarias enfrontou a renovación dos seus órganos de goberno no marco do 11º Congreso Nacional. Unha convocatoria celebrada en Santiago de Compostela baixo o lema “O noso traballo non se regala, PREZOS XUSTOS!” á que foron chamados 98 delegados.

COMISIÓN EXECUTIVA NACIONAL GALEGA

A Comisión Executiva Nacional Galega é o órgano de dirección permanente de UNIÓNS AGRARIAS-UPA, representándoa tanto interna como externamente. Esta suxeita aos Estatutos de UNIÓNS AGRARIAS – UPA e ás Resolucións do Congreso e do Comité Nacional Galego. É a responsable de tódalas súas actividades, tanto de negociación, representación, etc.

A Comisión Exceutiva Nacional Galega de Unións Agrarias-UPA está formada por: 

ROBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ

Secretario Xeral

JAVIER
LÓPEZ IGLESIAS

Secretario de Organización, Administración e Área Interna

FÉLIX
PORTO SERANTES

Secretario de Coordinación Sectorial e Área Externa

JOSÉ
RODRÍGUEZ BLANCO

Secretario de Servizos

VERÓNICA
MARCOS ARROJO

Secretaria de Igualdade

BEGOÑA
LIÑARES GARCÍA

Secretaria Executiva

JOSEFA
ÁLVAREZ ARAÚJO

Secretaria Executiva

COMITÉ NACIONAL GALEGO

O Comité Nacional Galego de Unións Agrarias-UPA é o órgano máximo entre congresos ordinarios. Está formado por: 

1- Os membros que compoñen a Comisión Executiva Nacional Galega.

2- Os/as presidentes/as nacionais sectoriais.

3- Os/as coordinadores/as das Organizacións Sectoriais Territoriais.

4- Os/as responsables dos distintos departamentos

5- Os/as delegados/as das distintas Delegacións Territoriais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias