Outros sectores

Apicultura

En Unións Agrarias preocúpannos as necesidades dos nosos produtores de mel. Trátase dun sector que, a pesar da ameaza da vespa velutina e do cambio climático, ten experimentado un importante incremento nos últimos anos.

Galicia é nestes momento a terceira comunidade cun maior número de explotacións apícolas do estado e unha cifra de colmeas que rolda as 168.000. Trátase dunha actividade cada vez máis profesionalizada e en crecemento e un dos poucos sectores que teñen medrado durante os anos da crise, nos que tanto o número de colmeas como o de produtores medraron en todas as provincias galegas.

A través do proxecto Apicambio, dende Unións Agrarias traballamos, da man dos apicultores, para impulsar novas estratexias que permitan mellorar o rendemento e a produción das colmeas. Entendemos que é fundamental desenvolver dinámicas que permitan mitigar os efectos adversos que xa está a provocar o cambio climático. Así como avanzar na mellora xenética dos enxames co obxectivo de facelos máis resistentes ás doenzas que afectan ás abellas; como a varroa; e implementar tratamentos máis efectivos para as mesmas.

Dende Unións Agrarias entendemos que a aposta pola diferenciación e a calidade son fundamentais á hora de poñer en valor a produción autóctona de mel e conseguir os mellores prezos para os nosos apicultores. Un obxectivo para o que resulta de vital importancia o papel da Indicación Xeográfica Protexida acada en 2007.
 

Facilitar o asentamento e o crecemento das nosas explotacións apícolas é un obxectivo que resultará beneficioso para o futuro e o desenvolvemento socioeconómico do noso rural. Pero tamén unha finalidade básica e esencial dende o punto de vista medioambiental, habida conta do papel fundamental que as abellas xogan na polinización e no mantemento da cadea alimentaria. A alerta xerada nos últimos anos en relación á vespa velutina obriga a prestar especial atención á propagación dunha especie invasora que supón un grave risco para as nosas colmeas, pois pode chegar a destrozar ata un tercio das mesmas. Por elo cómpre estarmos alerta e implementar medidas para o control desta praga.

 

Castaña

Ao igual que acontece cos produtos de horta, a produción de castaña representa na meirande parte dos casos  un complemento para moitas explotacións agrogandeiras. Así como para as rendas de numerosas familias, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, que comercializan a produción de soutos de pequenas dimensións.

A defensa de prezos dignos e a loita contra as posibles enfermidades que afectan ao castiñeiro son as principais necesidades dun sector que, sen uns rendementos económicos mínimos, corre o risco de desaparecer.

Conseguir evitar os vaivéns dos prezos de mercado e aportar estabilidade son aspectos básicos para uns produtores que a día de hoxe non contan cunhas condicións mínimas garantidas. Un feito que en ocasións leva ao abandono das colleitas.

Dende Unións Agrarias traballamos para dotar de oportunidades de futuro a estes pequenos produtores e poñer en valor a produción das variedades autóctonas de castaña, máis resistentes. Cunha produción que se exporta na súa maior parte, entendemos que queda moito que facer para potenciar un froito que, a pesar da súa tradición e historia, a día de hoxe apenas ten oco no mercado local e é moi pouco empregado na dieta das galegas e galegos.

Dende Unións Agrarias entendemos que a aposta pola diferenciación e a calidade son fundamentais á hora de poñer en valor a produción autóctona do mel e da castaña

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias