Normativa do 21 de abril de 2020

DOG (76): Se aproban as bases reguladoras das novacións para refinanciamento de débedas co Instituto Galego de Promoción Económica e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG534D).

DOUE 21 de abril

LEGISLACIÓN (L125)

DECISIONES

COVID-19. Medidas presupuestarias.- Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea.

COVID-19.- Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19.

COVID-19. Asistencia Urgente.- Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19.

 

BOE 21 de abril (111)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada.- Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN).

 

DOG 21 de abril (76)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria refinanciamento de débedas.- Resolución do 15 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das novacións para refinanciamento de débedas co Instituto Galego de Promoción Económica e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG534D).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 2 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Lea, no concello de Friol (Lugo) (expediente 2019/0118).

Cambio de uso.- Anuncio do 2 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia do Salto, no concello de Rodeiro (Pontevedra) (expediente 2019/0086).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Capela (expediente IN407A 2019/240-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Disolucións SAT.– Resolución do 8 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

 

BOP A Coruña 21 de abril (62)

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PXOM.- Anuncio de aprobación definitiva e publicación da normativa da Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) nas disposicións transitorias 2ª e 12ª. Plan parcial de Fontiñas e PERIS de Concheiros, Vieiro e Outeiro.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias