Vacún de carne

Se de algo estamos convencidos en Unións Agrarias é do feito de que a gandeiría extensiva non é tan só un elemento produtivo. Trátase dunha actividade que produce uns beneficios medioambientais, e cuxa defensa e mantemento resultan básicos á hora de contribuír a manter un rural vivo, frear o abandono e poñer couto a lacras como os incendios forestais.
Defender e poñer en valor o papel que os nosos gandeiros desenvolven nese senso é básico para a nosa organización. Como tamén o é seguir avanzando cara a unha produción certificada, que poña o foco na diferenciación e na calidade das carnes autóctonas.
Cunha tradición produtora que se remonta en Galicia uns 3.700 anos atrás, entendemos que é o momento de avanzar cara a unha maior profesionalización, apostando de xeito decidido pola certificación de orixe e pola indicación xeográfica protexida. Dese xeito contribuiremos a conseguir os mellores prezos e a dotar de estabilidade e garantías de futuro ás gandeirías galegas.

Favorecer o crecemento das explotacións é outro dos retos, que ten no actual modelo de tenencia de terras o seu principal obstáculo.

 Cremos que é necesario facilitar a posta a disposición das fincas improdutivas para que as explotacións gandeiras poidan incrementar a súa base territorial.

 Parcelas que permitirán incrementar a produtividade das explotacións cárnicas, que en moitas zonas xa están demandando ese espazo. E que, ao atoparse axeitadamente xestionadas, darían lugar a un rural máis ordenado e seguro.

Traballamos pola rendabilidade e o futuro dunha actividade tradicional esencial desde o punto de vista medioambiental, da xestión do territorio e a loita contra o lume, e indispensable para fixar poboación e frear o despoboamento

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias