NORMATIVA DO DÍA 1 DE ABRIL DE 2024

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 1 DE ABRIL (80)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de extinción del aprovechamiento de 0,07 l/s de agua procedente del manantial As Costas, sito en la finca del mismo nombre, en el lugar de Barral, parroquia de Lagoa, término municipal de A Pastoriza (Lugo), con destino a usos domésticos y ganaderos. A/27/09016/E.

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. por el que se hace público el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de agua del expediente A/27/34955. (Sober)

DOG 1 DE ABRIL (63)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso.- Anuncio do 14 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de corta para cambio de uso de varias parcelas, nas parroquias de Piñeira e Francos, no concello de Guntín (Lugo) (expediente 2022/0024).

Residuos municipais.- Anuncio do 15 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á declaración ambiental estratéxica do Plan de xestión de residuos municipais de Galicia 2023-2030 (expediente 2022AAE2722).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 14 de marzo de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 14 de marzo de 2024 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Portela, Outeiro e Veiga, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tourós, no concello de Muíños.

BOP A Coruña 1 DE ABRIL (63)

ORDES

Extracto.- da convocatoria de axudas a prol da natalidade no concello de Ordes.

BOP Lugo 1 DE ABRIL (75)

VILALBA

Incendios.- Aprobación inicial do plan municipal de prevención de incendios.

BOP Pontevedra 1 DE ABRIL (63)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE TUI

Convocatoria.- Convocatoria PROGRAMA PEME SUSTENTABLE 2024.

Convocatoria.- Convocatoria programa PEME INNOVA 2024.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias