NORMATIVA DO DÍA 29 DE DECEMBRO DE 2023

-Renta Agraria 2024 -Orzamentos xerais 2024 -Medidas fiscais e administrativas

BOE 29 DE DECEMBRO (311)

I.DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones agrarias

Renta agraria.- Orden APA/1398/2023, de 26 de diciembre, por la que se fija para el año 2024 la renta de referencia.

III.OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios.- Orden APA/1406/2023, de 26 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza comprendido en el cuadragésimo quinto Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios.- Resolución de 27 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023, por el que se aprueba el cuadragésimo quinto Plan de Seguros Agrarios Combinados.

DOG 29 DE DECEMBRO (246)

I.DISPOSICIONS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Orzamentos xerais.- LEI 9/2023, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

Medidas fiscais e administrativas.- LEI 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

III.OUTRAS DISPOSICIONS

CONSELLERIA DO MEDIO RURAL

Polígono agroforestal.- DECRETO 157/2023, do 7 de decembro, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Sande, no concello de Arbo (Pontevedra).

MVMC.- ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que modifica a Orde do 10 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).(Estrato)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias