NORMATIVA DO DÍA 2 DE MAIO DE 2024

Resolución pola que se declaran as perdas de dereito ás axudas agroambientais da campaña 2023.

DOG 2 DE MAIO (86)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Solo.- Decreto 125/2024, do 15 de abril, polo que se aproba o Plan territorial especial de San Fiz de Asma, no concello de Chantada.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Agroambientais.- Resolución do 22 de abril de 2024 pola que se declaran as perdas de dereito ás axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 para a campaña 2023, cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Feader. (Listado)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Escoiras, nos concellos de Muras e Ourol (clave 2024/0012).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Penas Longas, nos concellos de Mañón e Ortigueira (clave do expediente 2023/0164).

Parques eólicos.- Anuncio do 19 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto parque eólico Muruás, nos concellos de Muras e Ourol (clave do expediente 2024/0017).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SAT.- Resolución do 19 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

CMVMC.- Anuncio do 19 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do acordo de revisión do esbozo do monte veciñal denominado Chan do Coello, da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourido, no concello de Soutomaior (expediente RE22009).

CMVMC.- Anuncio do 19 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do acordo de revisión do esbozo dos montes veciñais con denominación Monte Redondal e outros, da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Angoares, no concello de Ponteareas (expediente RE22006).

CMVMC.- Anuncio do 19 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do acordo de revisión do esbozo do monte veciñal denominado Monte Gulpilleira da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santa María do Porriño, no concello do Porriño (expediente RE22005).

CMVMC.- Anuncio do 19 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do acordo de revisión do esbozo dos montes veciñais denominados Monte Carballosa, Armada, Rioseco, Lameiras, Chan Grande e Monte Pequeno da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Oia, no concello de Vigo (expediente RE22004).

CMVMC.- Anuncio do 19 de abril de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do acordo da revisión do esbozo do monte veciñal denominado Monte Liñares ou Pombal da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Liñares, no concello das Neves (expediente RE22003).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións eléctricas.- Resolución do 22 de marzo de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2023/125-2).

Parques eólicos.- Extracto da Resolución do 3 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Pena da Cabra e se cancela a garantía económica depositada por Greenalia Power, S.L. (actual Greenalia Wind Power, S.L.U.) para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (IN408A/2020/033). (Toques e Sobrado)

AUGAS DE GALICIA

Aproveitamento de augas.- Anuncio do 3 de abril de 2024, do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica Galicia Centro, polo que se somete a información pública unha solicitude de concesión de augas no concello de Agolada (expediente DH.A36.68853).

BOP Lugo 2 DE MAIO (101)

GUNTÍN

Incendios.- Exposición pública aprobación inicial plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do concello de Guntín.

POL

Expropiación.- Información previa á ocupación de bens e dereitos para expropiación forzosa.

BOP Ourense 2 DE MAIO (85)

CONCELLO DE COLES

Natalidade.- Aprobación definitiva do Regulamento de subvención por nacemento ou adopción de nenos/as do concello de Coles.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias