Normativa do 22 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 22 de outubro (254)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Subvenciones.- Real Decreto 599/2019, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Pobra de Trives.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con número de identificación 3237000005003713. (Vehículo cisterna agrícola, Castro Caldelas)

 

DOG 22 de outubro (201)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio climático.- Decreto 130/2019, do 3 de outubro, polo que se aproba a Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 17 de setembro de 2019 de aprobación definitiva da modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Valga, no ámbito dos sectores de solo urbanizable de uso industrial situados ao norte da estrada PO-548.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 15 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o proxecto de decreto polo que se regula o informe de avaliación de edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Información pública.- Anuncio do 9 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude, o proxecto de explotación, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de restauración da autorización de explotación (número 387 Cuñas), sito no concello da Pobra de Trives.

 

BOP A Coruña 22 de outubro (201)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Pago de xuros e de xustiprezo.- Pago de xuros de demora por expropiacións de clave N/AC/90.4.2, AC/01/57.1, AC/03/010.01.1 e AC/03/010.01.1.M1 e de xustiprezo de Xurado na expropiación N/AC/90.4.2 no concello de Carballo o día 20 de novembro de 2019.

Pago de xuros.- Pago de xuros de demora por expropiacións de clave AC/03/038.01 no concello de Cee o día 3 de decembro de 2019.

Pago de xuros.- Pago de xuros de demora por expropiacións de claves AC/01/11.1 e AC/01/57.1 no concello de Cerceda o día 18 de novembro de 2019.

Instalación eléctrica.- Resolución do 14 de outubro do 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades (expediente-e.: IN407A 2019/123-1).

AMES

Investigación patrimonial dun camiño.- Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño peonil en Castrigo, Ames.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Información pública.- Anuncio de aprobación definitiva do proxecto de compensación do polígono 39. Casas do Rego.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias