Normativa do 14 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 14 de novembro (274)

V. ANUNCIOS

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Violencia de género.- Extracto de Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se amplía el plazo para la presentación de trabajos y candidaturas al Premio a las Buenas Prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en Internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia por razón de género.

 

DOG 14 de novembro (217)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Axenda 2030 Galicia.- Decreto 142/2019, do 31 de outubro, polo que se crea a Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Repoboación forestal.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de repoboación forestal no monte veciñal en man común Coto Redondo, na parroquia de Santalla, no concello de Samos (expediente 2019/0011).

Explotación avícola.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 29.022 plazas de pavos, na parroquia de Fornelas, no concello da Pobra do Brollón (clave do expediente 2019/0058).

Explotación vacún de leite.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental dun proxecto de instalación de sala de muxidura e ampliación de explotación de vacún de leite na parroquia de Abellá, no concello de Frades (expediente 2019/0075).

Repoboación forestal.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto repoboación forestal no monte veciñal en man común (MVMC) de Santa Mariña, na parroquia de Gundriz, no concello de Samos (clave do expediente 2019/0089).

PXOM.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do ámbito de solo urbano non consolidado PERI-1 do Plan xeral de ordenación municipal no concello de Sanxenxo, promovido por Inversiones Diayud, S.L. (expediente 2019AAE2365; código 2227/2019).

Cambio de uso en parcela de forestal a agrícola.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Nogueira, no concello de Sobrado (expediente 2019/0033).

Forestación MVMC.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de forestación de varias parcelas do monte veciñal en man común Comunal de Herosa, na parroquia de Pentes, no concello da Gudiña (expediente 2019/0030).

Forestación MVMC.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de forestación de varias parcelas do monte veciñal en man común Comunal de Carracedo, na parroquia de Carracedo da Serra, no concello da Gudiña (expediente 2019/0027).

Impacto ambiental.- Anuncio do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de urbanización de Morelle, 2ª fase, no concello de Sarria (expediente 2018/0231).

Eólicos.- Anuncio do 4 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de consignación do prezo xusto determinado polo Xurado de Expropiación de Galicia no expediente de expropiación IN661A 2004/9-1, no concello de Muxía.

Eólicos.- Anuncio do 4 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de consignación do prezo xusto determinado polo Xurado de Expropiación de Galicia no expediente de expropiación IN661A 2007/2-1, no concello de Muxía.

 

BOP Lugo 14 de novembro (261)

OUTEIRO DE REI

Solo.- Ordenanza SNU/N: solo non urbanizable nuclear. Documento refundido. (Páx. 35)

 

BOP Ourense 14 de novembro (261)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Información pública de bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa para a execución das obras “Proxecto de trazado do acceso ao núcleo de San Vicente de Leira desde a estrada OU-0807”, no termo municipal de Vilamartín de Valdeorras. (Páx. 2)

BOP Pontevedra 14 de novembro (219)

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

Instalación eléctrica.- Resolución do 28 de outubro de 2019 da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción da instalación eléctrica que se describe no concello da Estrada (expediente IN407A 2019/054-4).

SERVICIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Expropiacións.- Pagamento dos mutuos acordos e xustos prezos de xurado da obra “proxecto de trazado da conversión en autovía do corredor do Morrazo CG-4.1”. (Moaña)

SANXENXO

PXOM.- Modificación puntual Nº 7.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias