NORMATIVA DO 13 DE DECEMBRO DE 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 14 de decembro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C420)

COMISIÓN EUROPEA

Convocatoria.- Programa Europa con los Ciudadanos Convocatoria de propuestas n.o EACEA-52/2019: Programa Europa con los Ciudadanos — Subvenciones de acciones 2020.

 

BOE 13 de decembro (299)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social. Prestaciones.- Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1193/2019, de 28 de noviembre, por la que se definen el objeto, las producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de productores y cooperativas, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1194/2019, de 28 de noviembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1195/2019, de 28 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

DOG 13 de decembro (237)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Nomeamentos.- Decreto 156/2019, do 5 de decembro, polo que se nomea un membro do Consello Económico e Social de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR536A). (Extracto)

Concesións.- Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

VI. ANUNCIOS

SOUTOMAIOR

Biomasa.- Anuncio de notificación de xestión de biomasa.

 

BOP A Coruña 13 de dec.embro (237)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- R.P. n.º 2019/44922 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENIA/2019: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica durante o ano 2019.

Concesións.- R.P. n.º 2019/44923 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos.

 

BOP Lugo 13 de decembro (285)

COSPEITO

Incendios.- información pública do Plan de actuación municipal de incendios forestais.

 

BOP Pontevedra 13 de decembro (239)

VILA DE CRUCES

Forestal.- Aprobación inicial ordenanza reguladora para a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias