NORMATIVA DO 3 DE XANEIRO DE 2020

Corrección de erros da resolución pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca.

DOUE 3 de xaneiro

LEGISLACIÓN (L1)

REGLAMENTOS

Corrección de errores.- del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 ( DO L 347 de 20.12.2013 )

 

BOE 3 de xaneiro (3)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Asturiana de los Valles, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

Convenios.- Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

Convenios.- Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

Convenios.- Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación Riojana de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Chamarita, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras, consignado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal.

Derecho de la Unión Europea.- Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Derecho de la Unión Europea.- Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Derecho de la Unión Europea.- Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2019, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premio.- Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2019, por la que se convoca el Premio “Alimentos de España al Mejor Vino, año 2020″.

 

DOG 3 de xaneiro (2)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- da Resolución do 2 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Tipo de xuro.- Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se publica o tipo de xuro para o primeiro semestre do ano 2020 para as operacións acollidas a diferentes convenios e programas de axuda do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

VI. ANUNCIOS

CARBALLEDA DE AVIA

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

IRIXOA

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación do requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas en Portogaín-Mántaras (expediente 2019/X998/34).

VERÍN

Expropiación.- Anuncio de aprobación inicial do proxecto de expropiación por taxación conxunta dos terreos afectos á vía de conexión coa ponte do Támega, en Pazos.

 

BOP Pontevedra 3 de xaneiro (2)

COMUNIDADE DE REGADORES DE FRAMIL, VALIÑA E SERANTES

Anuncio.- Convocatoria da constitución da comunidade de regadores. (Baión-Vilanova de Arousa)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias