Normativa do 24 de xaneiro de 2020

DOG (Nº 16): Convocatoria de axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios (MR340A).

BOE 24 de xaneiro (21)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Contaminación atmosférica.- Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.

DOG 24 de xaneiro (16)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR357C, TR357D e TR357B). (Extracto)

Convocatoria.- Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para a realización dun programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de inclusión social de Galicia (Risga), e se procede á súa convocatoria plurianual 2020 a 2022 (código de procedemento TR351H). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A).(Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 24/02/2020

Código de procedemento.- MR340A

 

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 22 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se declara a utilidade pública, en concreto, do parque eólico Zas modificación substancial (repotenciación do parque eólico Zas), nos concellos de Santa Comba e Zas (A Coruña), promovido por EDP Renovables España, S.L.U. (IN661A 2018/2-1).

Expropiacións.- Anuncio do 7 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de consignación do prezo xusto determinado polo Xurado de Expropiación de Galicia no expediente de expropiación IN407A 2007/396-1, nos concellos de Vimianzo e Muxía.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 2 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a Resolución do 28 de outubro de 2019, ditada polo director xeral de Desenvolvemento Rural, en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de Castelaus (Calvos de Randín-Ourense).

Rexistro vitícola.- Anuncio do 2 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente de inscrición, baixa e/ou modificación/actualización de datos do Rexistro Vitícola de Galicia MV/32/2019/2233.

Rexistro vitícola.- Anuncio do 2 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente de inscrición, baixa e/ou modificación/actualización de datos do Rexistro Vitícola de Galicia (expediente MV/32/2019/2894).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 2 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican cinco trámites de audiencia a uns afectados polo proceso de reestruturación parcelaria da zona de Grixalba (Sobrado-A Coruña).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 17 de decembro de 2019, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable. Senda na PO-225, treito Alba-San Caetano, puntos quilométricos 0+000-1+080, de clave PO/16/264.06, no concello de Pontevedra.

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

BOP Lugo 24 de xaneiro (19)

O CORGO

Corta de madeira.- Corta de árbores en monte comunal.

 

BOP Ourense 24 de xaneiro (19).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Exposición pública da relación de propietarios, bens e dereitos afectados por unha expropiación forzosa para a execución da obra de acondicionamento e mellora integral na OU-0214 Outomuro-Vilavidal e do proxecto técnico da obra. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias