NORMATIVA DO 23 DE XUÑO DE 2020

BOE (174): Se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, para el ejercicio 2020. DOG (123): Orde do 16 de xuño de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 os premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca de Galicia. Concesións de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para levar a cabo actividades de formación continua.

DOUE 23 de xuño

LEGISLACIÓN (L197I)

REGLAMENTOS

Cereales.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/864 de la Comisión de 22 de junio de 2020 por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 23 de junio de 2020.

 

BOE 23 de xuño (174)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE CONSUMO

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 16 de junio 2020, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, para el ejercicio 2020.

 

DOG 23 de xuño (123)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Claves concertadas.- Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se acorda a adaptación dos procedementos de xestión do servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, Chave365, á situación da nova normalidade derivada da emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820E). (Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Premios Calidade Leite.- Orde do 16 de xuño de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 os premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca de Galicia.

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 7 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para levar a cabo actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 37, do 21 de febreiro de 2019).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Unión de Inversiones Miño, S.A. para unha explotación avícola destinada á cría e ceba de pavos no lugar de Vilela, no concello de Cualedro (Ourense) (expediente 2019-IPPC-M-124).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 10 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 3 de xuño de 2020 de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola das parcelas 105 e 389 do polígono 123 do termo municipal de Castroverde.

Cambio de uso.- Anuncio do 10 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 3 de xuño de 2020 de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola do recinto 1 da parcela 248 do polígono 122 do termo municipal de Castroverde.

Cambio de uso.- Anuncio do 10 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 3 de xuño de 2020 de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 150 do polígono 91 do termo municipal de Vilalba.

Cambio de uso.- Anuncio do 10 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 18 de maio de 2020 de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola das parcelas 2154, 2155, 2156, 2157 e 2158 do polígono 12, ZCP 5, do termo municipal da Pontenova.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 10 de xuño de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se notifica o pagamento dos depósitos previos e a formalización de actas de ocupación, ao non poder efectuarse as correspondentes notificacións no expediente de expropiación forzosa para a obra de clave PO/16/266.06.

Expropiacións.- Anuncio do 10 de xuño de 2020, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se notifica o levantamento de actas previas á ocupación e a formalización de actas de ocupación ao non poder efectuarse as correspondentes notificacións no expediente de expropiación forzosa para a obra de clave PO/17/141.06.

CONCELLO DE LUGO

PXOM.- Anuncio de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal relativa á delimitación do núcleo rural Carrigueiros-Ribicas, da parroquia do Burgo e da súa área de expansión.

 

BOP Ourense 23 de xuño (143)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA -Xefatura Territorial de Ourense

Segregación Tecor.- Exposición pública do expediente de solicitude de segregación do Tecor Corneira de Avia OU-10.202. (Páx. 4)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias