NORMATIVA DO 7 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 7 de setembro (239)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Consejo de desarrollo sostenible.- Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas anuales.- Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en las Estaciones del tramo Ourense – Monforte de Lemos (Línea 810)”.

 

DOG 7 de setembro (181)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Estrutura orgánica da Xunta de Galicia.- Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Nomeamentos.- Decreto 112/2020, do 6 de setembro, polo que se nomean os titulares das vicepresidencias e consellerías da Xunta de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Violencia de xénero.- Resolución do 31 de agosto de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 1 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas (código de procedemento SI461A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 18 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada á Sociedad Cooperativa Unimiño, S.C.G. para unha explotación porcina para 5.984 prazas de ceba en Monte Lodoso, no concello de Friol (expediente 2017-IPPC-90-335).

Explotación avícola.- Anuncio do 21 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de explotación avícola, con capacidade para 74.042 polos de engorda na parroquia de Bazar, no concello de Santa Comba, A Coruña (expediente 2020/0062).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Anuncio do 25 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución de aceptación de renuncia no expediente de expropiación do parque eólico Montes de Abella (expediente 103-EOL).

Eólicos.- Anuncio do 26 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, do traslado das follas de valoración da empresa dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación do parque eólico Sasdónigas fase II (expediente LU-11/125-EOL).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 20 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican as resolucións de recursos de alzada contra o Acordo de reestruturación parcelaria de Dombodán-Branzá II (Arzúa-A Coruña).

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de orde de execución ao titular do predio 32076A010004340000UQ.

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de orde de execución ao titular do predio 32076A002002730000UM.

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de orde de execución ao titular do predio 32076A001003210000UQ.

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de orde de execución ao titular do predio 32076A051000110000UF.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias