NORMATIVA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 27 de outubro (284)

V. Anuncios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convovatoria.- Extracto de la Resolución de 20 de octubre del 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura.

Código de procedimiento: BDNS(Identif.):529332.

Objeto: Mejorar las condiciones generalesde producción y comercialización de los productos apícolas.

Plazo de presentación: 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación (hasta 17 de Noviembre).

Beneficiarios: Cooperativas agrarias, SAT´s, Entidades Asociativas Prioritarias, ADS y las agrupaciones de cualquiera de estas figuras.

 

DOGA 27 de outubro (216)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Mancomunidade de terras.- Orde do 16 de outubro de 2020 pola que se publica a modificación dos estatutos da Mancomunidade Terras de Pontevedra.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Programa Cheques Dixitalización COVID-19.- Resolución do 16 de outubro de 2020 pola que se amplían o orzamento, o prazo máximo de execución e o de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E).

Código de procedemento: IG300E

Obxeto: Ampliación de prazos e orzamentos.

Plazo de presentación: 15 de decembro de 2020 o prazo de execución dos proxectos e de xustificación da execución.

 

Extracto.- Extracto da Resolución do 16 de outubro de 2020 pola que se amplían o orzamento, o prazo máximo de execución e o de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E).

 

BOP Pontevedra 27 de outubro (207)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Concesións.- Bases de subvencións dirixidas ás entidades sen fins de lucro para as actividades de dinamización da lingua galega do ano 2020 (procedemento SIA 215828)

Código de procedemento: SIA 215828

Obxeto: actividades encamiñadas á dinamización da lingua galega.

Prazo de presentación: Ata o 28 de Novembro.

Beneficiarios: Entidades xurídicas que non teñan fins de lucro e desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra.

Extracto.- Extracto da convocatoria de subvencións dirixidas ás entidades sen fins de lucro para as actividades de dinamización da lingua galega do ano 2020 (procedemento SIA 215828)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias