NORMATIVA DO DIA 24 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 DE MAYO (123)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de género.- Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cambre, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

 

DOGA 24 DE MAIO (95)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Delimitacións.- Resolución do 13 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da delimitación do solo de núcleo rural da Mourisca, parroquia de Chaín, no concello de Gondomar (Pontevedra).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 28 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada regulamentación LMT ALB803 apoio D38-8 (O Carballiño), no concello do Carballiño (expediente IN407A 2021/13-3).

Expropiacións.- Resolución do 28 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada Regulamentación LMT ALB801 apoio AMPMV100//81-13, no concello de Beariz (expediente IN407A 2021/8-3).

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021/11 AT).

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021/10 AT).

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021/09 AT).

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021/08 AT).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de Terras.- Anuncio do 5 de maio de 2021 polo que se notifica a concesión do trámite de audiencia en relación co prezo de incorporación de predios con vocación agraria ao Banco de Terras de Galicia.

 

BOP A Coruña 24 DE MAIO (95)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de maio do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiso (expediente-e.: IN407A 2021/48-1)

Instalacións.- Resolución do 18 de maio do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Betanzos (expediente-e.: IN407A 2021/14-1)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias