NORMATIVA DO DIA 22 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 21 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L219)

REGLAMENTOS

Producción ecológica.– Reglamento delegado (UE) 2021/1006 de la Comisión de 12 de abril de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de certificado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción ecológica

Sector vitivinícola.– Reglamento de ejecución (UE) 2021/1007 de la Comisión de 18 de junio de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 en lo que respecta a a la base analítica de datos isotópicos y a los controles en el sector vitivinícola.

 

DOGA 22 DE XUÑO (117)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Consello Económico e Social de Galicia.- Orde do 8 de xuño de 2021 pola que se dispón a publicación do Regulamento de réxime interno do Consello Económico e Social de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 26 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2020/160-1).

Instalacións.– Resolución do 28 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Saviñao (expediente IN407A 2021/38 AT).

Instalacións.– Resolución do 1 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Chandrexa de Queixa (expediente IN407A 2021/33-3).

Expropiacións.– Resolución do 1 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución do apoio 9O03U0VW na LMT ROS805, no concello de Oia, do cal resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2020/167-4).

Expropiacións.– Resolución do 1 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Soutomaior e Redondela (expediente IN407A 2021/94-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Plan forestal de Galicia 2021-2040.- Anuncio do 3 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica da primeira revisión do Plan forestal de Galicia Plan forestal de Galicia 2021-2040. Cara á neutralidade carbónica (expediente 2016AAE1933).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo.- Resolución do 3 de xuño de 2021 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Moreda (Folgoso do Courel-Lugo), a aprobación definitiva da súa guía de ordenación produtiva, a integración cautelar na aldea modelo e a incorporación preventiva ao Banco de Terras de Galicia de determinadas parcelas.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias