NORMATIVA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 13 DE SEPTEMBRO (177)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación de prazos.- Resolución do 10 de setembro de 2021 pola que se modifica a Resolución do 3 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia la convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2020-2021, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 161, do 12 de agosto) (código de procedemento IN421S), modificada pola Resolución do 22 de xuño de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 122, do 29 de xuño)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra,de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2020/163-4).

Expropiacións.- Resolución do 24 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/230-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- Corrección de erros. Anuncio do 19 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 18, do 28 de xaneiro de 2021).

 

BOP A Coruña 14 DE SETEMBRO (174)

CONCELLO DE O PINO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Acuerdo de 27/07/2021 (Junta de Gobierno Local) del Ayuntamiento de O Pino por lo que se convocan las Bases de la convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales, culturales, educativas, deportivas y de patrimonio histórico del Excmo. Ayuntamiento de O Pino (Ejercicio 2021)

 

BOP Ourense 14 DE SETEMBRO (212)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Parques eólicos.- Exposición pública del estudio de impacto ambiental y de la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico A Boibela de 72 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de Lugo y Ourense [2400/2021].(Páx.3)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias