NORMATIVA DO DIA 02 DE DECEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 02 DE DICIEMBRE (288)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convenios.- Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por la que se publica la segunda Adenda del Convenio con el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, sobre la financiación y ejecución de las obras del proyecto de mejora de la capacidad de desagüe y recuperación del dominio público hidráulico en el Regueiro de Forcadela en O Barco de Valdeorras (Ourense).

 

DOG 02 DE DECEMBRO (232)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 5 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Pobra do Caramiñal (expediente IN407A 2021/188-1).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ourol (expediente IN407A 2021/46 AT).

Instalacións.- Anuncio do 22 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Nogueira de Ramuín, na provincia de Ourense.

Instalacións.- Anuncio do 22 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista nos concellos de Cenlle e de San Amaro, na provincia de Ourense.

Instalacións.- Anuncio do 22 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Avión.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Búbal e Medeiros, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Medeiros, e do monte Ladairo, Portela e Camiño Vello, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilaza, do concello de Monterrei.

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Acevedos e Morteiras, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Xares, do concello da Veiga.

AIRA, S.COOP.GALEGA

Fusión por absorción.- Anuncio polo que se acorda a fusión por absorción da Cooperativa Coba de Vales, S. Coop. Galega.

Fusión por absorción.- Anuncio polo que se acorda a fusión por absorción da Cooperativa Mopan, S. Coop. Galega.

 

BOP A Coruña 02 DE DECEMBRO (230)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de novembro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Betanzos (expediente-e.: IN407A 2021/144-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria Programa ORSIA.-Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións sindicais que conten coa condición de máis representativos na Comunidad Autónoma de Galicia para a realización de actividades de asesoramento ás persoas traballadoras e autónomos sen persoal contratado que se están vendo sometidas a situacións laborais derivadas da pandemia causada pola COVID-19 (como despedimentos, ERE, ERTE ou ceses) durante o ano 2021.

Obxecto: Solicitude, concesión, xustificación e pagamento das subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixidas ás organizacións sindicais que conten coa condición de máis representativos na Comunidad Autónoma de Galicia, segundo o establecido nos artigo sexto e sétimo da Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Liberdade Sindical, e que xustifiquen as súas actuacións no ámbito da provincia da Coruña, para a realización de actividades de asesoramento ás persoas traballadoras e autónomos sen persoal contratado que se están vendo sometidas a situacións laborais derivadas da pandemia causada pola covid-19 (como despedimentos, ERE, ERTE, ou ceses) durante o ano 2021.

Gastos subvencinables: – Gastos de persoal, soldos e salarios, seguridade social do persoal asociado ás oficinas abertas polas organizacións sindicais na provincia da Coruña que resulten necesarios, total ou parcialmente, para o desenvolvemento da actividade subvencionada.

– Gastos por prestación de servizos de profesionais independentes, tales como avogados, asesores, etc. Directamente relacionados coa a realización da actividade.

– Gastos de desprazamentos imprescindibles para a realización da actividade subvencionada.

– Gastos de funcionamento da entidade co límite máximo do 15% do gasto directo validamente xustificado.

CONCELLO DE BERGONDO

Expropiacións.- Expropiación forzosa. anuncio de aprobación definitiva do proxecto da obra e da relación de bens e dereitos de necesaria ocupación para proceder á sua execución.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias