NORMATIVA DO DIA 01 DE MARZO DE 2022

Publicación das subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2022

BOE 01 DE MARZO (51)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Protección de los consumidores y usuarios.- Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

III. OTRAS DISPOSICIONES

Convenios.- Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con el Banco de Sabadell, SA, para facilitar los préstamos garantizados por el instrumento financiero de gestión centralizada.

 

DOG 01 DE MARZO (41)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 22/2022, do 17 de febreiro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Senda na AC-404, treito A Ponte-Santa Catalina, puntos quilométricos (p.q.) 1+880-2+330, no concello de Santa Comba (clave AC/19/004.06).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 16 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).(Extracto)

Código de procedemento: Concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IN414C), selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IN414B)

Obxecto: Subvencións destinadas á renovación de electrodomésticos

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 23 de marzo de 2022 ás 9.00 e rematará o 30 de setembro de 2022 ou cando se esgoten os fondos.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas que realicen algunha das actuacións establecidas no artigo 3 destas bases reguladoras nunha vivenda sita na Comunidade Autónoma de Galicia. Para ser beneficiario terá que tramitar a súa solicitude a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren no listaxe que se publique na páxina web do Inega, www.inega.gal

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2021/314-4).

Instalacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/312-4).

Instalacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2021/064-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello da Pobra do Brollón (expediente 2017/04-ATE).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2021/325-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Arbo (expediente IN407A 2021/322-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Poio (expediente IN407A 2021/321-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2021/315-4).

Instalacións.- Resolución do 14 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilalba (expediente IN407A 2021-40 AT).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 3 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación de Montes Baixos de Bascois, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Bascois, Carballeda e Santa Cruz, nas parroquias de Carballeda e Santa Cruz, no concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 4 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Comunais da Granxa (ampliación), a favor dos/das veciños/as da Granxa, na parroquia de Vilar de Ordelles (Santa María), no concello de Esgos.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 4 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Ardexarxe, a favor dos/das veciños/as de Ardexarxe, na parroquia de Fradelo (San Vicenzo), no concello de Viana do Bolo (Ourense).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias