NORMATIVA DO DIA 18 DE MARZO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 18 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L90)

REGLAMENTOS

Peste porcina.- Reglamento de ejecución (UE) 2022/440 de la Comisión de 16 de marzo de 2022 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.

 

DOG 18 DE MARZO (54)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 17 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, da tarxeta Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU985D).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 21 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2022/29-4).

Instalacións.- Resolución do 23 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Bueu (exepediente IN407A 2022/34-4).

Instalacións.- ResolucióN do 23 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2022/4-4).

Instalacións.- Resolución do 24 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, varias instalacións eléctricas no concello de Cenlle (expediente IN407A 2021/84-3).

Parque eólico.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico O Sobredo e a súa liña de evacuación, situado no concello de Arbo, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/5-4).

Expropiacións.- Anuncio do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican a consignación de depósitos previos á ocupación e a data de ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto LMTS GON807 CT Alborés Grande.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Ponteareas.- Resolución do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se emprazan os interesados nos recursos contencioso-administrativos 4165/2021, 4166/2021, 4169/2021, 4171/2021, 4176/2021, 4027/2022, 4029/2022, 4030/2022, 4034/2022, 4035/2022 e 4037/2022, interpostos contra a Orde do 30 de setembro de 2021 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Ponteareas.

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de explotación de vacún de leite na parroquia de Santa Mariña do Monte, no concello de San Sadurniño (A Coruña) (expediente 2021/0130).

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación avícola, con capacidade para 37.703 polos de ceba, na parroquia do Buriz, no concello de Guitiriz (Lugo) (expediente 2020/0065).

 

BOP A Coruña 18 DE MARZO (53)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Corrección de erros. Resolución do 8 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Ferrol (núm. expte: IN407A 2021/193-1)

Instalacións.- Resolución do 14 de marzo de 2022 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Arteixo (núm. expte:IN407A 2021/253-1)

 

BOP Lugo 18 DE MARZO (63)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 10 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Monforte de Lemos. (Expediente IN407A 2021-62AT).

Instalacións.- Resolución do 14 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sarria. (Expediente IN407A 2021-60AT).

Instalacións.- Resolución do 10 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sarria. (Expediente IN407A 2021-63AT).

Instalacións.- Resolución do 10 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Palas de Rei. (Expediente IN407A 2021-58AT)

Instalacións.- Resolución do 10 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pantón. (Expediente IN407A 2021-56AT)

Instalacións.- Resolución do 10 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de O Páramo. (Expediente IN407A 2021-55AT)

Instalacións.- Resolución do 14 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilalba. (Expediente IN407A 2021-40AT)

Instalacións.- Resolución do 14 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilalba. (Expediente IN407A 2021-50AT)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias