NORMATIVA DO 21 DE MARZO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 21 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L92)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2022/454 de la Comisión de 16 de marzo de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2022) 1729]

 

BOE 21 DE MARZO (68)

VI. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 246ADIF2198 motivado por las obras de “Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 019+798 y 028+183 del Tramo Monforte – Ourense de la Línea 810” en los términos municipales de Pantón (Lugo) y A Peroxa (Ourense).

 

DOG 21 DE MARZO (55)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI449B).(Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Polígono agroforestal de iniciativa.- pública Decreto 32/2022, do 3 de marzo, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Cualedro.

Polígono agroforestal de iniciativa.- Decreto 33/2022, do 3 de marzo, polo que se declara de utilidade pública e interese social o polígono agroforestal de iniciativa pública de Oímbra, no concello de Oímbra.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 23 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2021/018-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Meaño (expediente IN407A 2021/302-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/223-4).

Parques eólicos.- Resolución do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque eólico Mancelo e da súa infraestrutura de evacuación, situado nos concellos de Covelo e A Cañiza (Pontevedra) e de Avión (Ourense), promovido por Alto de Mancelo, S.L. (expediente IN408A/2019/019).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 7 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de reforma interior do polígono de execución urbanística número 1 do Plan xeral de ordenación municipal, concello de Covelo (expediente 2021AAE2627).

PXOM.- Anuncio do 7 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) para a delimitación do núcleo rural de Quinte, da parroquia de Santalla, no concello do Corgo (expediente 2021AAE2639).

PXOM.- Anuncio do 7 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) para a delimitación do núcleo rural do Uzal, da parroquia de San Pedro de Farnadeiros, no concello do Corgo (expediente 2021AAE2638).

 

BOP A Coruña 21 DE MARZO (54)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Paque eólico.- Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales, por la que se otorgan las autorizaciones administrativas previa y de construcción, y se declara de utilidad pública, en concreto, al parque eólico Lagoa II, sito en los ayuntamientos de Zas y Santa Comba (A Coruña) y promovido por la sociedad Engasa Lagoa, S.L. (expediente IN661A 02/2009)

Expropiacións.- Acordo do 16 de marzo de 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ames (expediente IN407A 2021/150-1).

Instalacións.- Acordo do 15 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Dodro (expediente-e.: IN407A 2021/30-1)

 

BOP Ourense 21 DE MARZO (65)

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

Expropiacións.- Exposición pública del expediente de expropiación forzosa de las obras del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura entre los puntos kilométricos 019+798 y 028+183 del tramo Monforte – Ourense de la Línea 810, en los términos municipales de Pantón (Lugo) y A Peroxa (Ourense) [528/2022]. (Páx. 3)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias