NORMATIVA DO DÍA 8 DE ABRIL DE 2022

Modificación das bases das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. Préstamos directos do IGAPE para o financiamento empresarial.

DOUE 8 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L109)

REGLAMENTOS

Alimentación animal.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/565 de la Comisión de 7 de abril de 2022 relativo a la autorización de un preparado de 3-nitrooxipropanol como aditivo en piensos para vacas lecheras y vacas para reproducción (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd., representado en la Unión por DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) (Texto pertinente a efectos del EEE)

LMR.- Reglamento (UE) 2022/566 de la Comisión de 7 de abril de 2022 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de flutianilo en o sobre determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE)

BOE 8 DE ABRIL (84)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

 

DOG 8 DE ABRIL (69)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Modificación.- Orde do 4 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR443A).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 5 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B). (Extracto). (Excluído o sector agrario. Só para as actividades que figuran no Anexo I das bases)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Alto da Croa, nos concellos de Dumbría e Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2020/154B).

Parque eólico.- Resolución do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción, e se declara de utilidade pública, en concreto, o parque eólico Lagoa II, localizado nos concellos de Zas e Santa Comba, promovido pola sociedade Engasa Lagoa, S.L. (expediente IN661A 02/2009). (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Promalia Proyectos, S.L. para a explotación porcina de porcos de ceba situada na parroquia da Pereira, concello de Santa Comba (A Coruña) (expediente 2019-IPPC-M-178).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 23 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de zona de reestruturación parcelaria de Retizós, no concello de Baleira (Lugo) (expediente 2022/0008).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 21 de marzo de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común dos montes denominados A Xariña, Depósito e Os Lameiros, a favor dos veciños/as da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pazos, na parroquia de Barxés (Santa María), no concello de Muíños (Ourense).

CMVMC.- Edicto do 21 de marzo de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Cidade (ampliación), a prol dos veciños e veciñas de Cristimil e A Torre, na parroquia de Las (San Cibrao), no concello de San Amaro (Ourense).

 

BOP A Coruña 8 DE ABRIL (68)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Levantamento de actas.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 8001.- Ponte sobre o río Mandeo na estrada DP 8001 Cruces a Penablanca, p.q. 3+100 (Sobrado dos Monxes) 2021.1110.0011.0 DP 8001

 

BOP Lugo 8 DE ABRIL (81)

FOLGOSO DO COUREL

PXOM.- Aprobacion definitiva do Plan xeral de ordenacion municipal do Concello de Folgoso do Courel.

 

BOP Pontevedra 8 DE ABRIL (69)

CUNTIS

Incendios.- Exposición pública previa aprobación provisional do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais (PMPDIF) e determinación e definición das faixas secundarias de xestión de biomasa.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias