NORMATIVA DO DÍA 14 DE XUÑO DE 2022

Solicitude de rexistro do nome "Vaca Gallega - Buey Gallego".

DOUE 14 DE XUÑO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C229)

COMISIÓN EUROPEA

Vaca Gallega – Buey Gallego.- Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 2022/C 229/05.

DOG 14 DE XUÑO (113)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 98/2022, do 25 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, puntos quilométricos 37+240-40+500, de clave AC/18/014.10.2, nos concellos de Cedeira, Cerdido e Ortigueira.

Expropiacións.- Decreto 100/2022, do 25 de maio, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de redefinición do itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Pastoriza-Vilarrodís, puntos quilométricos 5+130-6+110, de clave AC/20/130.06, no concello de Arteixo.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 13 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico ampliación Vilachá, nos concellos de Ourol e Muras (expediente IN408A 2019/106).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 30 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada a Frigoríficos Bandeira, S.L., para a ampliación de matadoiro de gando vacún mediante planta de biogás máis sistema combinado de DAF e humidais no concello de Silleda (expediente 2021-IPPC-I-23).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias