NORMATIVA DO DÍA 5 DE XULLO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE XULLO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C258)

TRIBUNAL DE CUENTAS

PAC.- Informe Especial 14/2022 «Respuesta de la Comisión al fraude en la política agrícola común – Ha llegado el momento de profundizar».

BOE 5 DE XULLO (160)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Extracto.- Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas.

Extracto.- Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Extracto.- Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Extracto.- Extracto de la Resolución de 1 de julio de 2022 de la Dirección del Instituto de las Mujeres, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal 2022.

 

DOG 5 DE XULLO (127)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 14 de xuño de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado O Castelo, Lombeiro e Regueiro, Pedregal, Cruz, Cruz da Hedreira e Val da Pala a favor dos veciños/as da parroquia de Hedreira, no concello da Veiga.

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Resolución do 13 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Grove (expediente IN407A 2022/193-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 132 kV desde a subestación Magazos ata a subestación Boimente, treito S/C entre a subestación Magazos e o apoio P-28, no concello de Viveiro (clave do expediente 2020/0134).

Parque eólico.- Anuncio do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico A Ruña III, no concello de Mazaricos (clave do expediente 2020/0224).

 

BOP Ourense 5 DE XULLO (152)

SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO DE PONTEVEDRA

Parque eólico.- Exposición pública do estudo de impacto ambiental e da solicitude de autorización administrativa previa (modificados) do Parque Eólico Prada, de 168 MW, situado nos termos municipais do Barco de Valdeorras, A Veiga, e Carballeda de Valdeorras (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación situada nos termos municipais da Veiga, O Barco de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Quiroga (Lugo). (Páx. 5)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias