NORMATIVA DO DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2022

Axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo.

BOE 15 DE DECEMBRO (300)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 1 de diciembre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del Marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2022.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Instalaciones eólicas.- Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al “Programa 1: Repotenciación de instalaciones eólicas”, incluido en los programas de “Repotenciación Circular” para la concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas,en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Instalaciones eólicas.- Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al “Programa 3: Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores“, incluido en los programas de “Repotenciación Circular” para la concesión de ayudas en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el marco del PRTR.

Acelera PYME.- Extracto de la resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera PYME.

 

DOG 15 DE DECEMBRO (237)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convocatoria.- Orde do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos ocasionados polo oso pardo e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MT815A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- ACORDO do 10 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Reboiro, nos concellos de Baralla, Castroverde e O Corgo (Lugo) (expediente IN408A 2018/041).

Parques eólicos.- Acordo do 2 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Chan nos concellos de Laxe, Vimianzo e Camariñas (expediente IN408A 2020/062).

Parques eólicos.- Resolución do 21 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 20 de outubro de 2022, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Picato como proxecto de interese autonómico, así como as disposicións normativas contidas no mencionado proxecto.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 28 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra (A Coruña) (expediente 2020/0018).

 

BOP A Coruña 15 DE DECEMBRO (236)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Laboral.- Resolución de rexistro, depósito e publicación do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo do sector de oficinas e despachos da provincia da Coruña, relativo á publicación das táboas salariais correspondentes a 2015-2022.

LOUSAME

IBI.- Anuncio de declaración de especial interese ou utilidade municipal de inmobles nos que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias pertencentes ao sector primario.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias