NORMATIVA DO DÍA 29 DE MARZO DE 2023

Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

DOUE  29 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L91)

REGLAMENTOS

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2023/689 de la Comisión de 20 de marzo de 2023 por el que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai cepas ABTS-1857 y GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipo H-14) cepa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki cepas ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 y EG 2348, Beauveria bassiana cepas ATCC 74040 y GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximato, fosetil, malatión, mepanipirima, metconazol, metrafenona, pirimicarb, piridabeno, pirimetanil, rimsulfurona, spinosad, Trichoderma asperellum (anteriormente T. harzianum) cepas ICC012, T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente T. harzianum) cepa T11, Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride) cepa ICC080, Trichoderma harzianum cepas T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol y ziram.

BOE  29 DE MARZO (75)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal.- Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

Protección de los animales.- Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.- Real Decreto 206/2023, de 28 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.

DOG  29 DE MARZO (62)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 20 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento, e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2022 (código de procedemento TR880A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Incendios.- Orde do 28 de marzo de 2023 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada polo Comité de Empresa de Babcock Mission Critical Services Fleet Management, S.A.U.

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Encomendas.- Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade dúas encomendas de xestión á sociedade Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-EU do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, para executar durante os anos 2022 e 2023.

VI. ANUNCIOS

CONCELLO DE DUMBRÍA

Solo.- Anuncio de aprobación inicial do proxecto de delimitación do núcleo rural de Anseán.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias