NORMATIVA DO DÍA 22 DE MARZO DE 2024

Resolución das axudas por danos ocasionados pola rata-toupa.

BOE 22 DE MARZO (72)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuestos.- Orden HAC/265/2024, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2023, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos y se regula el reintegro de la ayuda prevista en el artículo 31 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tierras.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria de procedimiento de enajenación en pública subasta de 60 lotes de fincas propiedad de la Administración General del Estado en los términos municipales de Bande, Ramirás, Xunqueira de Ambía, Baltar, Calvos de Randín, O Carballiño, Celanova, Cualedro, A Mezquita, Monterrei, A Veiga, Xunqueira de Espadanedo, Ribadavia, Verín y A Bola.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Aprovechamiento de aguas.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. de información pública del expediente de concesión para aprovechamiento de 0,47 l/s de agua procedente un manantial situado en la parcela catastral 290 del polígono 131 en el lugar de As Seixas, parroquia de Bembibre (San Pedro), término municipal de Taboada (Lugo) para usos ganaderos. A/27/34097.

DOG 22 DE MARZO (59)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 12 de marzo de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e denegadas en relación coa Resolución do 21 de decembro de 2023 das axudas aos gandeiros afectados polos danos ocasionados pola rata toupa, convocadas pola Orde do 19 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos gandeiros afectados polos danos ocasionados pola rata toupa (Arvicola Scherman) en determinados concellos da provincia de Lugo e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR465D).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 23 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto de infraestruturas de evacuación do parque eólico Alvite II (antes: solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II) nos concellos de Negreira e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2020/161).

Parques eólicos.- Acordo do 29 de febreiro de 2024, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica parque eólico Airas nos concellos de Alfoz e de Mondoñedo (expediente 121-EOL).

Parques eólicos.- Resolución do 23 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Alto Torreiro, sito nos concellos de Cabana de Bergantiños e Coristanco (A Coruña) e promovido por EDP Renovables España, S.L.U. (expediente IN408A 2020/115). (Extracto)

Extracto.- do 29 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, polo que se publica a Resolución do 26 de febreiro de 2024 pola que se denegan a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, a declaración de utilidade pública e a aprobación do proxecto de interese autonómico da infraestrutura de evacuación de enerxía eléctrica denominada LAT 220 kV SET PE A Picota-SET colectora nova, nos concellos de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames e Santiago de Compostela, na provincia da Coruña, promovido por Villar Mir Energía, S.L. (expediente IN408A 2020/151).

Extracto.- Extracto da Resolución do 7 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Pedra Queimada e se cancela a garantía económica depositada por Desarrollos Renovables del Norte, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede (expediente IN408A 2020/70). (Arteixo, A Laracha e Carballo)

Extracto.- da Resolución do 8 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Ourol II e se cancela a garantía económica depositada por Wind Premier Ourol, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de distribución (expediente IN408A/2020/046). (Ourol)

Extracto.- da Resolución do 8 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se arquiva o expediente do parque eólico Fonsanta e se cancela a garantía económica depositada por Greenalia Wind Power, S.L.U. para tramitar a solicitude de acceso e conexión á rede de transporte (expediente IN408A/2018/017). (Bande, Rairiz de Veiga e Verea)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 29 de febreiro de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Carbeira, Freitas e Portocabalo, a favor dos veciños de Aldea de Deva, no concello de Pontedeva.

CMVMC.- Anuncio do 7 de marzo de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 29 de febreiro de 2024, relativa á solicitude de revisión do esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Carballos de Portela, Cimbro e Cubela, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilar de Cerreda, no concello de Nogueira de Ramuín.

CMVMC.- Anuncio do 7 de marzo de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 5 de marzo de 2024, relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Valdín, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valdín, no concello da Veiga.

BOP A Coruña 22 DE MARZO (59)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Parques eólicos.- Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete al trámite de Información Pública (IP) la solicitud de autorización administrativa previa (AAP), la solicitud de autorización administrativa de construcción (AAC), y el estudio de impacto ambiental (EIA), de la instalación «Parque Eólico ABALAR», de 78 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación asociada, en los términos municipales de Vimianzo, Muxía y Dumbría, en la provincia de A Coruña, promovido por la mercantil « MOWE ENERGIA V, S.L.U. ». Referencia del expediente: PEol-918 .

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOIO0A:programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas en políticas de xénero no ano 2024.

Extracto.- da Resolución número 7910, do 28 de febreiro do 2024 da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do VIII Premio Begoña Caamaño á acción cultural pola igualdade de xénero, ano 2024.

Extracto.- da Resolución número 7904, do 28 de febreiro de 2024 da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se convoca o XV Certame Antonio Fraguas Fraguas de artesanía, no 2024.

BOP Lugo 22 DE MARZO (69)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 29 de febreiro de 2024 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica Parque eólico Airas nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Expediente 121-EOL).

BOP Pontevedra 22 DE MARZO (59)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Extracto.- Convocatoria programa PYME CIBERSEGURA 2024.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias