Normativa do 31 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 31 de outubro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C370)

COMISIÓN EUROPEA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Convocatoria.- Convocatoria de propuestas para las medidas de apoyo a las acciones de información en el ámbito de la política agrícola común (PAC) para 2020.

BOE 31 de outubro (262)

III. OTRAS DISPOSICIONES

PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Estrategias de conservación.- Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

DOG 31 de outubro (208)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Violencia de Xénero.- Resolución do 21 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 9 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2019 (código de procedemento SI452A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Liñas eléctricas.- Resolución do 15 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se determinan as liñas eléctricas aéreas de alta tensión que non se axustan ás prescricións técnicas establecidas no Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de outubro de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación da zona de concentración parcelaria do sector de San Vicenzo de Curtis (Vilasantar-A Coruña).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Expropiacións.- Anuncio do 21 de outubro de 2019 de convocatoria das actas de pagamento e ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución do polígono número 2 do proxecto sectorial do parque empresarial de Xinzo de Limia.

CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES

Xestión de biomasa.- Anuncio de aviso de xestión de biomasa.

 

BOP A Coruña 31 de outubro (208)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Plan único concellos.- Aprobación das bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2020.

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Subvencións.- Anuncio aprobación bases reguladoras de subvencións para as entidades medio ambientais para o ano 2019.

 

BOP Pontevedra 31 de outubro (210)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Subvencións concedidas polo Servizo de Cohesión Social e Xuventude durante o mes de xuño de 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias