Normativa do 25 de marzo de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 25 de marzo (82)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Estado de alarma.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Estado de alarma. Transporte de animales.- Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Estado de alarma. Personas en situación de dependencia.- Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 

DOG 25 de marzo (59)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 11 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se someten a información pública a solicitude de modificación da autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para a execución do novo depósito de seguridade DDS III do Centro de tratamento de residuos industriais en Galicia. Titular: UTE Protección Medio Ambiental y Contenedores de La Coruña, S.L. Localización: concello das Somozas (A Coruña) (expediente 2019-IPPC-M-171).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 13 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de pagamento dos prezos xustos e xuros no expediente de expropiación IN407A 2015/267-1, no concello de Ames.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias