Normativa do 12 de maio de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 12 de maio (133)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Viajes internacionales.- Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Estado de alarma. Vigilancia epidemiológica.- Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Convocatoria.- Extracto del acuerdo de 16 de diciembre de 2019 del Consejo de Administración del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones del “programa localízate” destinadas a la rehabilitación de los locales de la ciudad histórica de Santiago de Compostela.

 

DOG 12 de maio (91)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eleccións sindicais.- Resolución do 29 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se publica o Acordo dos sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), Unión Xeral de Traballadores (UGT) e Comisións Obreiras (CC.OO.) de suspensión dos procesos de eleccións sindicais durante a emerxencia sanitaria como consecuencia do COVID-19.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 29 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación da rede de distribución de auga en Mesía-fase I, no concello de Mesía (A Coruña) (expediente 2017/0173).

 

BOP A Coruña 12 de maio (68)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Bases reguladoras.- Programa de subvencións para o desenvolvemento de actividades por parte das entidades sen ánimo de lucro con función de representación sectorial e colectiva, a nivel galego, das persoas e/ou entidades existentes nos diferentes sectores profesionais da cultura galega (FO215).

 

BOP Lugo 12 de maio (107)

LÁNCARA

Axudas.- Bases de axudas para o impulso da actividade económica para paliar os efectos do coronavirus (Covid-19). Plan Láncara Contigo.

 

BOP Ourense 12 de maio (107)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a pequenas empresas dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afectadas pola crise do COVID-19. (Páx. 2)

Extracto.- das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a pequenas empresas dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afectadas pola crise do COVID-19. (Páx. 8)

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a traballadores autónomos dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afectados pola crise do COVID-19. (Páx. 9)

Extracto.- das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de subvencións a traballadores autónomos dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia, afectados pola crise do COVID-19. (Páx. 12)

 

BOP Pontevedra 12 de maio (89)

Violencia de xénero.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas a entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidade e a loita contra a violencia de xénero para o ano 2020. (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias