Normativa do 19 de maio de 2020

DOG (96): Resolución do 18 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 16 de maio de 2020.

BOE 19 de maio (141)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

Violencia de género.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género.

 

DOG 19 de maio (96)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Eleccións.- Decreto 72/2020, do 18 de maio, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia.

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Emerxencia sanitaria. Cecop.- Resolución do 18 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 16 de maio de 2020.

.- Acordo relativo á xestión da biomasa, limpeza, roza e mantemento tanto en mon- tes e terreos forestais, ou en predios en solo rústico que alberguen especies vexe- tais leñosas ou herbáceas, como nos predios existentes en solo urbano, urbanizable e de núcleo rural.

.- Acordo relativo á apertura dos mercados de gando.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Resolución do 27 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal de Paderne de Allariz, no núcleo de Rioseco.

PXOM.- Resolución do 17 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva do anexo á modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación municipal de Curtis, para os efectos da resolución sobre unha segunda aprobación definitiva segundo o previsto no artigo 60.16 da Lei do solo de Galicia.

Normas subsidiarias de planeamento.- Resolución do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, sobre a aprobación definitiva da modificación puntual número 21 das normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Vilanova de Arousa para a redelimitación do núcleo rural de Rañas, parroquia de Tremoedo.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Continuación procedementos.- Corrección de erros. Orde do 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos públicos desta consellería durante a vixencia do estado de alarma.

 

BOP Ourense 19 de maio (113)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Pemes.- Modificación da base 5ª, apartado 3.b) das bases reguladoras das subvencións a pequenas empresas afectadas pola crise sanitaria do COVID-19. (Páx. 2)

Autónomos.- Modificación das bases reguladoras das subvencións a traballadores autónomos afectados polo cesamento de actividade pola crise sanitaria do COVID-19. (Páx 2)

 

BOP Pontevedra 19 de maio (94)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Explotación porcina.- Ampliación de explotación de gando porcino en Campo Lameiro.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias