NORMATIVA DO DÍA 16 DE OUTUBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 16 de outubro (274)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Impuestos.- Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Enajenación.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación en subasta pública de 44 fincas rústicas en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.

 

DOGA 16 de outubro (209)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Concesións.- Orde do 8 de outubro de 2020 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocado ao abeiro da Orde do 30 de xullo de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Corrección de erros. Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade.

BOP Lugo 16 de outubro (237)

CONCELLO GUITIRIZ

PXOM.- Aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal (páx. 1, R. 2398)

 

BOP Ourense 16 de outubro (238)

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA E FACENDA DE OURENSE

Enajenación.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por la que se anuncia la enajenación en pública subasta de 20 lotes de fincas propiedad de la Administración General del Estado [2368/2020] (páx.4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias