NORMATIVA DO 16 DE SETEMBRO DE 2021

Ampliación do prazo de execución e xustificación dos investimentos para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L)

DOUE 16 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACIÓN (L328)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1485 de la Comisión de 15 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 16 DE SEPTIEMBRE (222)

V. ANUNCIOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Expropiaciones.- Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo referente a la expropiación forzosa para la obra: Foz.- Acondicionamiento de la LU-P0210 “A Seara (LU-160)-San Acisclo (LU-152A)”, del P.K. 5,100 al 5,236.

 

DOG 16 DE SETEMBRO (179)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliacion de prazo.- Resolución do 10 de setembro de 2021 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos establecido no artigo 28 da Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2021/117- 4).

Instalacións.- Resolución do 25 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Caldas de Reis (expediente IN407A 2021/182-4).

Expropiacións.- Resolución do 25 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2021/87-4).

Expropiacións.- Resolución do 25 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Silleda (expediente IN407A 2021/66-4).

Expropiacións.- Resolución do 25 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/65-4).

Expropiacións.- Resolución do 26 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/63-4).

Expropiacións.- Resolución do 26 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/36-4).

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello de Maceda (expediente IN407A 2021/60-3).

Instalacións.- Resolución do 3 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Outeiro de Rei (expediente IN407A 2021/59 AT).

 

BOP A Coruña 16 DE SETEMBRO (177)

CONCELLO DE AMES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de septiembre de 2021 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas a reactivación económica del comercio y la hostelería del ayuntamiento de Ames a través de las tarjetas bono “Reactiva Ames”

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 543097

Obxecto: Concesión de ayudas a la reactivación económica del comercio y la hostelería del Ayuntamiento de Ames a través de las tarjetas bono Reactiva Ames

Prazo de presentación: Se abre un nuevo plazo para solicitar las tarjetas bono del 15 de septiembre de 2021, fecha de inicio de la campaña,hasta el 15 de noviembre de 2021, fecha de finalización de la campaña.

Beneficiarios: Las compras o pagados que las personas beneficiarias realicen en los establecimientos adheridos a la campaña “Reactiva Ames”, cuya relación será publicada en la página web el Ayuntamiento de Ames y en la página web de la entidad colaboradora (www.xuntanzadeempresariosdeames.gal), siempre que fueran realizados en la campaña 2, del 15 de septiembre de 2021 al 15 de noviembre de 2021

CONCELLO DE CORISTANCO

Exaltación da pataca 2021.- Proposta de resolución: Exaltacion da pataca 2021. Bases do concurso de escaparatismo de exaltación á pataca 2021.

Obxecto: Esta iniciativa ten como obxecto a promoción e o apoio ao comercio local, premiando o esforzo e a súa implicación na mellora da imaxe comercial dos establecementos do municipio, coa dotación de premios aos mellores escaparates de exaltación á pataca de Coristanco.

Prazo de presentación: dende o día 9 de setembro ata o día 16 de setembro, ámbolos dous incluídos, en horario de luns a venres de 9.30 a 13.30 horas

Beneficiarios: Poderán participar no concurso de escaparates os titulares dun establecemento comercial no termo municipal de Coristanco, sexan persoas físicas, xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran unha serie de requisitos (ver publicación)

 

BOP Lugo 16 DE SETEMBRO (214)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDADE E AXENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de supresión de los Pasos a Nivel de los PP-KK. 361/620 y 361/845 de la línea León – A Coruña – T.M. Monforte de Lemos”.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias