NORMATIVA DO DÍA 14 DE OUTUBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 14 DE OCTUBRE (246)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Valoración catastral.- Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Fonte Barreiros de 96 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Lugo. (Ribadeo, Barreiros, Foz, Cervo y Xove)

Eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Ruliña de 65 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Lugo. (Abadín, Cospeito, A Pastoriza, Mondoñedo, Lourenzá, Trabada y Barreiros)

Eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Sete Fontes de 54 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de A Coruña. (Outes y Negreira)

Eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa de los Parques Eólicos Monte de Portochán, de 66 MW, As Castiñeiras, de 54 MW y Monte Silvariño, de 66 MW, así como sus infraestructuras de evacuación asociadas, en la provincia de A Coruña. (A Baña, Santa Comba y Val do Dubra)

DOG 14 DE OUTUBRO (198)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Ampliación de prazo de execución e xustificación.- Orde do 8 de outubro de 2021 pola que se modifica o artigo 15 da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 14, do 22 de xaneiro).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Ampliación do orzamento.- Orde do 8 de outubro de 2021 pola que se publica a ampliación do crédito da Orde do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809D)

Inicial Ampliación Total
Lobo Cans, pastores eléctricos, cerrumes móbiles 200.000 € 513.058 € 713.058 €
Valados fixos 100.000 € 93.953 € 193.953 €
Suma lobo 300.000 € 607.011 € 907.011 €
Oso Pastores eléctricos 30.000 € 0 € 30.000 €
Xabaril Pastores eléctricos 150.000 € 170.594 € 320.594 €
TOTAL 480.000 € 777.605 € 1.257.605 €

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 5 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, Negreira, Outes e Rois (expediente IN408A 2020/144).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 27 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Piñeiro a favor dos veciños/as da parroquia de Castromao (Santa María), no concello de Celanova (Ourense).

CMVMC.- AnunciO do 23 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos á revisión do esbozo do expediente 85/80 e nove máis.

BOP A Coruña 13 DE OUTUBRO (195)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ordes (expediente IN407A 2020/200-1)

BOP Pontevedra 14 DE OUTUBRO (198)

SALVATERRA DE MIÑO

Incendios.- Aprobación definitiva do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do concello.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias